سانیار نور ارغوان اترک شرکت سانیار نور ارغوان اترک با نام تجاری ارغوان هم اکنون فعال در حوزه تولید انواع لوستر و میزهای فلزی که در این شرایط سخت اقتصادی با تکیه بر توان و فکر جوانان این مرز بوم دست بر روی دست نگذاشته و با همت مدیران این شرکت هم اکنون بیش از 17 نفر به طور مستقیم و صد نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار شده...

ادامه